Vill starta vårdparti

Vill starta vårdparti
Eva Lenander arbetar som intensivvårdssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Daniel Nilsson

Engagemang. Politiker vet ofta lite om vården, men fattar avgörande beslut. Nu funderar sjuksköterskan Eva Lenander på att själv vara med och starta ett parti. Det brådskar, anser hon.

Vi som arbetar inom vården är väldigt stolta över vårt yrke och vet att det vi gör är viktigt. När vi ser att vi inte längre kan utföra den goda vård som vi vill ge, då måste vi säga ifrån, säger Eva Lenander.

För trots att de anställda inom vården gör sitt yttersta så går det helt enkelt inte längre, menar hon. Patienterna kommer i kläm och för intensivvårdssjuksköterskan Eva Lenander känns det som att hela hennes professionella yrkeskunnande nedvärderas.

— Vi har lång utbildning och kvalificerade arbetsuppgifter, men ändå räknar arbetsgivarna oss bara som utbytbara legoklossar.

Eva Lenander arbetar på intensiven i Lund, men det är inte bara i Skåne som sjukvårdsanställda protesterar. På många håll i landet känner personalen att de har nått en gräns för vad de kan acceptera och klara av och samtidigt hjälper sociala medier till att sprida vad som händer.

— Vi ser att vi har samma problem i Lund som de har i Bollnäs, i Kiruna och i Stockholm. Vi får kontakt och skapar nätverk och det gör oss starkare, säger Eva Lenander.

Kris i sjukvården har det varit till och från genom åren. Besparingspaketen avlöser varandra, antalet vårdplatser minskar för varje år samtidigt som köerna på akutmottagningarna ringlar sig allt längre. Är inte talet om kris bara en del av de ständiga förändringar som vården hela tiden genomgår eller är det allvarligare än så?

Eva Lenander tillhör dem som menar att krisen är allvarlig.

För det första har avståndet mellan vårdpersonal och beslutsfattare blivit tydligt. När personalen berättar om problem, kallar politikerna och de högsta cheferna det för utmaningar. Sparbeting blir effektiviseringar.

I Skåne har man haft så bråttom med stora organisationsförändringar att samverkan enligt arbetsgivaren ”inte hunnits med”. Tonläget har blivit tuffare och ibland kan man nästan tro att det är ett krig som pågår.

— De som beslutar om vad vi ska göra lyssnar inte på vad vi har att säga. Man tar inte vår kunskap på allvar. Facket har försökt påverka och belysa problemen via samverkan, men i stället blir vi överkörda gång på gång, säger Eva Lenander.

Hon tycker att det görs ständiga omorganisationer utan att man engagerar dem som berörs. Verksamheter flyttas, slås samman, slås sönder. Stora beslut tas utan tillräckligt underlag, av politiker utan tillräcklig kunskap.

Så kanske är det ett naturligt steg att Eva Lenander tillsammans med några andra ur aktionsgruppen ”Rädda vården” nu funderar på att bilda ett eget parti. Än har hon inte tänkt färdigt på om hon verkligen är beredd att ge sig in i politiken, men att gå in i något av de redan etablerade partierna ser hon inte som ett alternativ i nuläget.?

— Här i Skåne är det de blå som styr tillsammans med Miljöpartiet, men i Västra Götaland är det rött styre och ändå har de samma problem där. Det verkar inte spela någon roll om det är höger eller vänster. Ett sjukvårdsparti skulle kunna rubba invanda retoriska mönster och sätta fokus på sakfrågorna.

Men vad tror Eva Lenander då att hon skulle kunna göra som de nuvarande politikerna inte kan? Vad gör hon när pengarna inte räcker till all den sjukvård som medborgarna efterfrågar?

Hon håller med om att frågan är komplicerad och pekar på att ett av problemen är de ekonomiska beställarsystemen som styr vården i dag.

— Vårdvalet innebär att fler söker vård för enklare åkommor. Om vi nu har dåligt med pengar är det då rimligt att vi har system som gör att de med minst vårdbehov tar allt mer resurser?

Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter om vården pekar på något väldigt viktigt, anser hon. Vården kan inte styras som vilken fabrik som helst och det går inte att jämställa hårda och mjuka värden. Poäng, resultat, kömiljarder och företagstänkande i vården kanske helt enkelt inte är de bästa verktygen för att få en fungerande sjukvård.

Vad tror hon då om protesterna inom sjukvården? Kommer det att bli fler demonstrationer och massuppsägningar?

— Ja, det tror jag. Men vi orkar inte protestera för döva öron hur länge som helst. Om inget händer tystnar det förstås och det är kanske det politikerna hoppas på. Men då är risken stor att uppgivenheten tar över och många väljer att lämna sjukvården i stället.

Rädda vården

…är ett nätverk i Skåne som bildades hösten 2012 som en paraplyorganisation för dem som protesterar mot nedskärningar inom den skånska sjukvården. Inom nätverket finns både anställda och patienter samt anhöriga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida