Vill stoppa ensamarbete i akutbil

Vill stoppa ensamarbete i akutbil
Akutbilen i Bäckefors bör bemannas med två sjuksköterskor, anser Vårdförbundet.Arkivbild: Mostphotos

NU-sjukvården vill komplettera ambulansen i Dalsland med en akutbil bemannad med en sjuksköterska. Vårdförbundet sätter sig emot eftersom det innebär ensamarbete.

Vårdförbundets skyddsombud för ambulansen i Dalsland riktar i en 6:6a anmälan till Arbetsmiljöverket skarp kritik mot NU-sjukvården. Anledningen är det planerade projektet för prevård i Bäckefors som ska bemannas med en akutbil med endast en sjuksköterska.

Eftersom området är glesbefolkat, har låg polistäthet och väntetiderna för assistans är långa anser Vårdförbundet att de ekonomiska vinsterna överskuggas av riskerna för personalen.

Vårdförbundet vill nu att Arbetsmiljöverket ingriper och sätter press på arbetsgivaren att bemanna enheten med minst två sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida