Vill tillåta surrogatmoderskap i Sverige

Vill tillåta surrogatmoderskap i Sverige
Statens medicinsk-etiska råd anser att surrogatmoderskap ska bli tillåtet i Sverige. Arkivbild: Mostphotos

En majoritet i Statens medicinsk-etiska råd föreslår att det under vissa förutsättningar ska bli tillåtet med surrogatmoderskap även i Sverige. Rådet vill även tillåta donation av befruktade ägg.

28 februari 2013

Allt fler ofrivilligt barnlösa söker sig till andra länder för att få tillgång till metoder som inte finns i Sverige, exempelvis surrogat-moderskap, insemination för ensamstående kvinnor eller donation av befruktade ägg.

I den rapport om etiska aspekter på assisterad befruktning som Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerar i dag  föreslås att såväl surrogat-moderskap som donering av befruktade ägg ska bli tillåtet.

En förutsättning för surrogat-moderskap är att det föreligger en nära relation mellan surrogatmodern och de potentiella föräldrarna. Det får heller inte vara kommersiellt.

Befruktade ägg ska få lagras längre än de fem år som gäller i dag. Både vid risk för medicinsk och ålderrelaterad infertilitet bör kvinnan erbjudas möjlighet att frysa ner sina obefruktade ägg i fertilitetsbevarande syfte, anser rådet. Om orsaken är medicinsk bör samhället bidra till kostnaden.

I stället för den särskilda prövning som gäller i dag vid behandling med donerade spermier eller ägg vill rådet se en allmän bedömning vid alla former av assisterad befruktning, där bland annat barnets bästa bör beaktas.

Eftersom människor åldras olika bör det inte finnas generella åldergränser vid assisterad befruktning, anser rådet. Däremot ska det finnas förutsättningar för barnet att växa upp med minst en förälder.

Statens medicinsk-etiska råds rapport ska förutom att vara underlag till framtida reglering och praxis också stimulera samhällsdebatten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida