Virustest

Mycket talar för att papillomvirusprov är ett säkrare sätt att hitta de kvinnor som riskerar att utveckla livmoderhalscancer än de cellprov som i dag tas vid de gynekologiska hälsokontrollerna. 

Varje år tas över 800 000 cellprov i Sverige. Tidig upptäckt, via cellprov, har gjort att dödligheten i livmoderhalscancer har sjunkit med 60 procent de senaste 30 åren. Numera dör 500 kvinnor per år.

20 000 kvinnor om året kallas till behandling sedan deras Pap-smear visat cellförändringar. Men många av kvinnorna behandlas i onödan eftersom lättare cellförändringar inte alls behöver leda till cancer.

Om de med lättare cellförändringar i stället för att genast kallas till behandling testades för papillomvirus (HPV) kunde de som verkligen riskerar att drabbas av cancer hittas. Risken för att lättare cellförändringar ska övergå i cancer ökar nämligen om kvinnan samtidigt bär på de farliga varianterna av papillomvirus. Nio av tio livmoderhalscancrar orsakas av HPV.

På läkarstämman i Göteborg presenterades preliminära siffror från en studie, Swedescreen, av 12500 virustestade kvinnor mellan 32 och 38 år som kallats till gynekologisk hälsokontroll. Av dem bar 6,5 procent på någon form av onkogent papillomvirus (HPV).

Papillomvirusinfektion smittar sexuellt och är vanligast hos yngre kvinnor, med en topp runt 23 års ålder. I de flesta fall läker virusinfektionen ut av sig själv, men de kvinnor där infektionen blir kronisk bedöms vara i riskzonen för cancer.

Av de 14 olika HPV-varianter som finns är det dock bara två som leder till cancer. Två procent av kvinnorna i studien bar på en av de två farligaste (HPV 16).

– Hälsokontrollernas känslighet och säkerhet skulle öka om man la till virustestet. I dag klassas vart fjärde cellprov felaktigt negativt. Men vi rekommenderar inte allmän virustestning i stället för cellprov. Virustest på avvikande prov skulle dock kunna införas genast, säger virolog Joakim Dillner, docent vid universitetssjukhuset i Malmö, som presenterade Swedescreen-studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida