Vision Rökfritt att beställa

9 augusti 1999

»Normen bland Vårdförbundets medlemmar är att vara rökfri. Men antingen man röker eller inte krävs en professionell hållning i arbetet.« Det slås fast i Vårdförbundets policyprogram Vision Rökfritt. Policyn presenterades på Hälso- och sjukvårdsstämman där Eva Fernvall underströk att sjuksköterskan har en viktig roll i att informera patienter om rökningens betydelse för hälsan och att Vårdförbundet vill samarbeta med både läkare, tandläkare och lärare i kampen mot rökning. Vision Rökfritt är startskottet för ett intensifierat arbete på området. Programmet kan beställas från Vårdförbundet Material på telefon 08-14 78 00, artikelnummer 60 10 23.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida