Visionär chef satsar på delaktighet

7 februari 2005

Det visionära ledarskapet förmår att ta tillvara kunskapen att människor blir mer motiverade när de får vara med och formulera visioner och mål med verksamheten. För att förstå varför en omorganisation behövs måste vi göras delaktiga i den, och för att engagera oss i den måste vi få möjlighet att göra våra val utifrån vad vi anser är meningsfullt. Om den hälsobefrämjande delaktigheten skriver Anders Hanson, fil mag i arbets- och organisationspsykologi, i boken Hälsopromotion i arbetslivet. www.studentlitteratur.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida