Visst går det att förbättra

9 februari 2004

Exempel på förbättringsarbeten i hälso- och sjukvården hittar man i Landstingsförbundets skrift Visst går det! Där berättar bland annat personal vid neurologi- och strokeenheten på Centrallasarettet i Växjö hur de förkortade sina väntetider. Även memeologerna i Västerbotten, som Vårdfacket skrev om i nummer 4/03, beskriver hur idéer med livskraft uppstår och sprids. Skriften kan beställas på Landstingsförbundets hemsida: www.lf.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida