Vistelsen i Sverige försämrar hälsan

31 mars 2006

Trots att flyktingar ofta upplever dödshot och tortyr i hemlandet mår de ännu sämre efter en tid i Sverige. Det visar en doktorsavhandling från Karolinska institutet. Psykiatern Göran Roth har funnit att 37 procent av en grupp kosovoalbaner led av posttraumatiskt stressyndrom när de kom till Sverige, och att dubbelt så många uppfyllde kriterierna i en uppföljning 18 månader senare. Hans förklaring är den stress de upplever av att inte få besked om sin framtid. Resultatet ser han som ett starkt argument för att flyktingar behöver sjukvård anpassad efter deras behov och att det inte räcker med vård som inte kan anstå.

Avhandlingen heter: A prospective study of mental health among mass-evacuated Kosovo Albanians.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida