Vitaminbrist avslöjas bäst med nya blodprover

Att bara mäta vitaminerna B12 och folsyra i serum räcker ofta inte för att avgöra om en patient lider brist på dessa vitaminer. Ett betydligt säkrare sätt är att mäta halten av metylmalonsyra och homocystein.

Det visas i en ny doktorsavhandling, skriven av allmänläkaren Karin Björkegren vid Flogsta vårdcentral i Uppsala.

Brist på vitamin b12 och folsyra är vanligt bland äldre. Upptäcks inte bristen tidigt är risken stor att patienten får blodbrist, nervskador och psykiska symtom. Svår vitaminbrist kan leda till demens. Det tar i regel lång tid att läka skadorna när de väl uppstått. Har det gått tillräckligt långt är möjligheterna att få patienten helt återställd begränsade.

Tidig diagnos a och o
? Framför allt är det svårt att bota de neurologiska skadorna. Det kan ta många år innan de läks. Enligt vissa studier kan de bli bestående. Tidig diagnos är därför a och o, säger Karin Björkegren.

Problemet är att tidiga symtom antingen saknas eller är diffusa och ospecifika. Dessutom har diagnostiken med hjälp av laboratorieprover hittills varit otillräcklig.

? b12 och folsyra i serum speglar inte den intracellulära tillgången på vitaminerna, det vill säga hur mycket som finns i vävnaderna. Risken är att man får falskt höga världen i serum samtidigt som det är dålig tillgång på vitaminerna inne i cellerna, säger Karin Björkegren.

Hon har därför provat två relativt nya blodprover som på senare tid föreslagits som diagnosinstrument: metylmalonsyra och homocystein. Båda har visat sig bättre avspegla om patienten har vitaminbrist eller inte.

Få symtom på bristen
I studien ingick en femtedel av alla personer som var 70 år och äldre i Älvkarleby kommun i Norduppland. Sammanlagt 224 äldre följdes under tre år.

Vid studiens början led cirka hälften av vitaminbrist. Av dem som åt multivitamintabletter hade en fjärdedel brist. Bristen var förenad med få symtom och kliniska fynd. Efter behandling med b12 och folsyra normaliserades värdena och de få symtom som fanns försvann.

? I regel räcker det med att endast ta homocystein för att få en säker diagnos. Är värdet normalt är allt som det ska. Är det för högt finns det brist på antingen b12 eller folsyra, säger Karin Björkegren.

Oavsett vilket av vitaminerna det är brist på, bör äldre patienter behandlas med vitamintillskott av såväl b12 som folsyra för att laboratorievärdena ska normaliseras. Det räcker inte med att endast ge den ena, vilket hittills varit den vanligaste åtgärden vid vitaminbrist hos äldre.

Avhandlingen heter Studies on vitamin B12 ande folate deficiency markers in the elderly: A population-based study.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida