Webb med stöd för chefer

31 mars 2006

Nu har Vårdförbundet presenterat sin webbplats, Min sida Ledare i vården, som vänder sig till de omkring tiotusen medlemmar som är chefer och ledare. En sida som ger både fakta och möjligheter till utbyte av erfarenheter och som utvecklas hela tiden.

– Den gör det möjligt att skapa nätverk med kolleger över hela landet. Via webben kan våra chefer enkelt stötta och ställa frågor till varandra, säger Eva Jönsson, ansvarig för chefs- och ledarfrågor på Vårdförbundet.

Att stöd efterfrågas vet hon från sina möten med chefsmedlemmarna. Budgetprocessen, och den egna rollen i den, är ett område där mer kunskap behövs. Ett annat problemområde är att första linjens chefer måste ägna så mycket tid till administrativa uppgifter att de inte hinner utveckla vårdarbetet.

– Den här sidan kan spara tid genom att information och kunskap samlats på en plats.

Det mesta är öppet för alla men viss information, som statistik över chefers löner, kräver inloggning.

– Policyn att sidan ska vara öppen för så många som möjligt gör att även presumtiva chefer kan få tillgång till kunskapen, säger Eva Jönsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida