Webbplats för äldres hälsa

6 januari 2006

Som en del i ett EU-projekt med syftet att sprida kunskap om hur äldres hälsa kan bli bättre har en ny webbplats öppnats. Att det är svårt att hitta underlag i forskning och litteratur när det gäller jämlikhet i hälsa hos äldre, är en kunskap som projektet hittills har gett.

– Vi skulle vilja veta mer om exempelvis kvinnors och minoriteters hälsa i olika länder och hur den kan förbättras, berättar projektledaren Karin Berensson vid Folkhälsoinstitutet.

www.healthyageing.nu

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida