WHO förbjuder tobaksreklam

10 juni 2003

Världshälsoorganisationen, WHO, har efter fyra års förhandlingar för första gången antagit en internationell konvention mot rökning. Samtliga WHOs 192 medlemsländer röstade ja till konventionen som bland annat innehåller förbud mot tobaksreklam och åldersgräns för inköp av cigaretter. Konventionen börjar gälla när den undertecknats av 40 länder. Detta kan ta tid. Länderna måste först anpassa sin lagstiftning efter konventionens rekommendationer. USA:s hälsominister tror dock att deras underskrift kommer att dröja med tanke på förbudet mot tobaksreklam.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida