WHO framhåller sjuksköterskans preventiva roll

Sjuksköterskor och barnmorskor är viktiga i det preventiva arbetet för psykisk hälsa. Det konstaterades vid WHO:s ministermöte i Helsingfors där en gemensam deklaration om psykisk hälsa antogs av alla Europas länder.

– Det är otroligt viktigt att starta tidigt med förebyggande insatser för en god psykisk hälsa. Därför har sjuksköterskor och barnmorskor en mycket viktig roll att spela, säger Inger Nilsson, president i EUFAMI, en europaorganisation av anhörigföreningar.

Hon medverkade på WHO-konferensen Möta utmaningar, skapa lösningar där ett 30-tal hälsoministrar från Europas 52 länder deltog. Hon la ett familjeperspektiv på den vård och service som personer med psykisk ohälsa erbjuds runt om i Europa.

– Förutsättningarna skiljer sig så oerhört mycket mellan länderna. I en del länder har till exempel familjen ekonomiskt ansvar för den psykiskt sjuke livet ut, och på många håll räknar man inte med de anhöriga och de får varken information eller stöd. Lagarna skiljer sig mycket åt, liksom graden av stigmatisering. 

Deklarationen viktigast 

Folkhälsominister Morgan Johansson var med på delar av konferensen. Med hela tiden var dock Bengt Rönngren, sakkunnig på Socialdepartementet.

– Viktigast på mötet var att deklarationen om psykisk hälsa i Europa antogs. Den omfattar tolv punkter för åtgärder och sedan är det varje lands sak att avgöra vad och hur mycket man kan klara. För Sveriges del är många punkter redan genomförda både genom att psykiatri är ett prioriterat område och genom en proposition om folkhälsan, säger han.

Tar upp diskrimineringen

Den antagna deklarationen tar bland annat upp utmaningen att hantera stigmatisering och diskriminering av personer med psykisk ohälsa, prioritera insatser för psykisk hälsa bland barn, unga och äldre, förebygga ohälsa och självmord, erbjuda effektiv vård i kommunbaserade inrättningar och försäkra befolkningen en god tillgång till vård för mentala problem på primärvårdsnivå.

Samtidigt med deklarationen antogs också en handlingsplan. På mötet presenterades också en internationell studie som visade att det går att påverka ungas mentala hälsa tidigt i barndomen genom små utbildningsinsatser för de yrkesgrupper som möter nyblivna mammor. I Sverige innebär det ofta barnmorskor och sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida