WHO utan Europasjuksköterska?

4 mars 2002

En förflyttning av WHO:s Europasjuksköterska har väckt stark oro inom bland annat den nordiska sjuksköterskeorganisationen. Frågan gäller sjuksköterskans ställning inom WHO i Europa. Sedan ett antal år har det på WHO:s Europakontor i Köpenhamn funnits en sjuksköterska som regional rådgivare när det gäller sjuksköterske- och barnmorskeområdet.

Nu har arbetsområdet flyttats till världshälsoorganisationens kontor i Barcelona. Den nordiska sjuksköterskeorganisationen SSN har i ett brev till WHO:s Europakontor ifrågasatt både flytten till Barcelona och att kontoret där leds av en läkare. SSN
är oroligt för att detta betyder att sjuksköterskans ställning ska nedgraderas.

Margareta Albinsson, Vårdförbundets vice ordförande, poängterar vikten av att det är en sjuksköterska som arbetar med sjuksköterskeområdet.

– När det är ett område under framväxt är det viktigt att ha en företrädare för det området inom WHO, säger hon.

Nu verkar det dock som om tjänsten till slut ska återbesättas. I brev till SSN från direktören för WHO:s kontor i Köpenhamn, Marc Danzon, sägs att tjänsten ska återbesättas så snart som möjligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida