WHO vill satsa på Family health nurse

I WHO:s hälsostrategi Hälsa 21 introduceras en ny typ av sjuksköterska, Family health nurse, som ska ha en nyckelroll i ett team med många yrkesgrupper som tillsammans arbetar för att förverkliga dokumentets mål.

I Maribor i Slovenien råder brist på rent vatten och elektricitet och de hygieniska förhållanden är dåliga. Sjuksköterskorna arbetar ofta under svåra förhållanden och färdas ansenliga sträckor för att besöka familjer i deras hem. Tbc:n är utbredd och prevention är främsta målet.

Här arbetar en sjuksköterska med specialistutbildning. Hon är prototypen för den nya sjuksköterska som who vill introducera: Family health nurse.

En Family health nurse står på familjens sida. Hon är aktivt uppsökande och ser till att vården blir tillgänglig för socialt och ekonomiskt utsatta och marginaliserade grupper. Med ett geografiskt områdesansvar arbetar sjuksköterskan direkt med patienten och hennes familj, i deras hem. Hon ger både vård, utbildning, förebyggande råd och hjälp att hantera kroniska sjukdomar och ohälsa, så att individerna får en bättre livskvalitet och mot livets slut kan stanna i eget boende längre.

who har tagit fram ett utbildningsprogram som leder till specialistexamen som Family health nurse. Det beskrivs i ett underlag till konferensen (Family health nurse, context, conceptual framework and curriculum). Där ges också exempel på vad arbetet skulle kunna innebära, med rubriker som: Vård av familj med mental ohälsa och alkoholrelaterade problem, Vård av äldre par med vacklande hälsa, Vård av familj där fadern är en storrökare som vill sluta röka.

Vårdförbundet och Socialstyrelsen anser att innehållet i begreppet Family health nurse i Sverige redan är täckt av barnmorskor i mödrahälsovården, sjuksköterskor i barnhälsovården, skolsköterskor och distriktssköterskor.

Flera andra länder i Västeuropa har också svårt att se hur de skulle kunna passa in denna nya specialistsjuksköterska utan att helt organisera om sin hälso- och sjukvård, och i slutversionen av Münchendeklarationen sägs att funktionen ska införas där det passar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida