Yrkesexamen för fler

5 mars 2001

Regeringen har beslutat att fastställa målbeskrivningar för sjuksköterskornas specialistutbildningar. Det gäller sex olika grupper av specialistsjuksköterskor:

* akutsjukvård
* allmän hälso- och sjukvård
* hälsovård för barn och ungdomar
* psykiatrisk vård
* vård av äldre
* distriktssköterskor.

Kategorin akutsjukvård innehåller dessutom fyra undergrupper, nämligen intensivvård, anestesi, operation och ambulanssjukvård. På samma sätt innehåller kategorin allmän hälso- och sjukvård undergrupperna kirurgisk vård, internmedicinsk vård och onkologisk vård.

Samtidigt har regeringen till slut också tagit ställning när det gäller röntgensjuksköterskorna, vars utbildning numera ska leda till en yrkesexamen som ligger till grund för legitimation som sjuksköterskor. Utbildningen är numera en grundutbildning på 120 poäng.

De nya reglerna gäller från den 1 mars. Nästa steg är att Högskoleverket ska besluta vilka högskolor/universitet som får utfärda de nya yrkesexamina.

Beslutet föregås av en ansökan från högskola/universitet. Brita Bergseth på Högskoleverket vill inte ge någon tidtabell. Men senast till hösten ska allt vara klart.

Information på http://194.52.125.3/
Klicka på »Författningar i fulltext« och sök 2001:23.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida