Yrkesroller

6 november 2000

Författare Sara Bergqvist Månsson
Titel Byråkratiboken – en bok om trender,
etik och tjänstemän som inte gett upp.
209 sidor
Förlag Hjalmarson & Högberg 2000
Cirkapris 260 kronor
ISBN 91-8908-065-3

Läkarsekreteraren är död – leve vårdmäklaren! Kanske lite drastiskt, men ändå: den här boken handlar om byråkrati, tjänstemän förr och nu. Om byråkratins historia, om den kommunala byråkratins framväxt (läs gärna kapitlet »Skjulet står ju för fan i hagen«) och om hur »platta organisationer« främjar tillväxten av byråkrati (fast det inte är byråkrater som utövar den). I och med att regelverken mjukas upp eller
försvinner, blir de etiska problemen också i tjänstemannautövningen allt tydligare och mer svårlösta. Finns det en framtid för byråkrater? Ja, fast som sagt, med nya titlar. Vårdmäklare är en. Vad sägs om »livskvalitetshöjare« och »demokratilotsar«?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida