Yrkesutveckling

Yrkesutveckling

Avancerad klinisk sjuksköterska. Avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis. Lisbeth Fagerström (red). Studentlitteratur 2011, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05947-1

2 november 2011

Nurse practitioner, avancerad specialistsjuksköterska, avancerad klinisk sjuksköterska, expertsjuksköterska — kärt barn har många namn. I mer än tio år har diskussionen pågått i Norden, inspirerad av Storbritannien, om att det behövs en mer, kanske helt, självständig sjuksköterskefunktion. Med den här boken vill författaren dels informera om vad som skiljer en avancerad klinisk sjuksköterska från andra sjuksköterskor, men framför allt hoppas hon att den ska fungera som lärobok på specialist- och avancerad nivå.

Här finns konkreta exempel på hur den avancerade kliniska sjuksköterskans ansvarsområde kan se ut. Ett exempel är patienter som söker vård för akuta infektioner, där sjuksköterskan självständigt bedömer patienter med luftvägs- och urinvägsinfektioner samt hud- och mjukdelsinfektioner.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida