Yrsel

5 juni 2000

Författare Johan Bergenius med flera
Titel Yrsel
158 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 307 kronor
ISBN 91-44-00442-7

Man kan bli yr av många olika orsaker. Psykiska eller neurologiska orsaker är vanligast. Hjärt-kärlsjukdom, viss läkemedelsbehandling och åksjuka är andra anledningar. För det mesta kan man inte säga exakt vad yrseln beror på. En störning i örats balansorgan är den vanligaste anledningen när diagnos kan ställas. Yrsel är mest utbredd hos äldre människor.
Nästan varannan man och kvinna över 75 känner sig yr av och till.

På Karolinska sjukhuset finns sedan åtta år en tvärprofessionell grupp med läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster som har ett särskilt intresse för patienter med yrsel och balansrubbningar. Till gruppen remit-teras patienter för utredning. Medlemmar i teamet har nu skrivit denna bok om de vanligaste yrsel- och balanssjukdomarna. Den riktar sig till sjukvårdspersonal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida