1 av 3 har somnat bakom ratten i ambulansen

1 av 3 har somnat bakom ratten i ambulansen
Jörgen Lundälv vill ha ett avvikelsesystem där trötthet ingår.

”Chockerande siffror”, säger trafikforskaren Jörgen Lundälv när han får se Vårdfokus undersökning.

3 december 2014

Vårdfokus rikstäckande enkät där ambulanspersonal fick svara anonymt avslöjar ett dolt problem — att det är vanligt att somna bakom ratten. Var tredje svarar att de har nickat till en eller flera gånger. Siffrorna får Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, att reagera.?

— Detta är chockerande och visar på ett utbrett problem, även om personalen själv inte larmar, säger han.?

I statistiken utläser han en tickande bomb då betydligt fler, över 60 procent, svarar att de jobbar trots att de är för trötta.

 ?— Jag hoppas att er undersökning leder till en bred diskussion på hög nivå för det här är ingen enskild fråga för ambulansen, det här är ett samhällsproblem.??

Jörgen Lundälv har skrivit boken Säker utryckning som bygger på ett brett material med olyckor inom ambulansen, polisen och räddningstjänsten. Där talas det om ”tysta skadehändelser” för trots incidenter rapporteras de mycket sällan. ?

Till exempel har det bara gjorts två lex Maria-anmälningar om ambulansolyckor på över tio år. Vårdfokus enkät är den första som fångar upp det dolda problemet.?

— Det här är inget man talar högt om. Ambulanspersonalen ska vara någon slags supermänniska så detta är förknippat med skuldkänslor. Det får helt enkelt inte hända något.

Är det någon som vet hur lätt en olycka kan inträffa så är det ambulans­personal. Det kan låta hårt i dagens slimmade organisationer, medger han, men ytterst är det ambulanssjuksköterskans eget val att ta risken och köra trots tröttheten. Vad skulle hända om någon svängde in på stationen, hängde upp nyckeln och sa ”nu pallar jag inte mer”, frågar sig Jörgen Lundälv.?

— Det är så typiskt att det måste hända något först.

??2012 gjorde ambulanssjukskö­terskan Beatrice Palmgren en studie i Skåne om dygnstjänstgöring. Där uppgav hälften av dem som arbetade dygnspass att de hade svårt att hålla sig vakna och var tredje att de lät bli att utföra vissa arbetsuppgifter på grund av trötthet. I Vårdfokus undersökning svarar var tionde att de är på bristningsgränsen när de jobbar dygn. Ändå vill en stark majoritet behålla dygnspassen. ?

Jörgen Lundälv vill ha ett avvikelsesystem där trötthet ingår. Om då chefen säger ”kör ändå!” så finns det dokumenterat från båda håll. Han tycker också att det är dags att prioritera om. Under lång tid har ambulansverksamheten satsat på utbildning och bra fordon, men inte på säkerheten.?

— Den måste upp på samma nivå. Vi kan inte vänta tills någon dör utan vi måste ta de här siffrorna på allvar, säger han. ?

Vårdfokus undersökning

Har du känt dig för trött att jobba?
Ofta: 11 %
Ibland: 50 %

Har du nickat till bakom ratten?
Någon enstaka gång: 29 %
Flera gånger: 4%

Av dem uppger 12 % att det var nära att hända något, och 0.6 % att det skedde en olycka

Hur känns det att jobba dygnspass?
Det fungerar bra: 71 %
Jag är ofta trött: 19 %
Det är på gränsen till vad jag klarar av: 10 %

Vad tycker du om dygnspass?
Behåll dem i lågt belastade områden: 61%
Behåll dem överallt: 13 %
Avskaffa dem: 26%

(Enkäten skickades till 1 922 sjuksköterskor som arbetar inom ambulansen, främst ambulanssjuksköterskor. 1 002 personer svarade, av dem uppger 538 att de arbetar dygnspass).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida