4 frågor. Hur kan smärtvården bli bättre?

Smärta måste bli ett obligatoriskt ämne i utbildningarna och det behövs en bred specialisering inom området, anser smärtsjuksköterskan Gun-Marie Östlund.

1 augusti 2012

Vården behöver bli bättre på att möta patienter med långvarig smärta professionellt och metodiskt så att de känner sig sedda och bekräftade. Man måste tro på människor för att kunna hjälpa dem, säger Gun-Marie Östlund, ordförande för Sveriges sjuksköterskor inom området smärta. Själv tycker hon att hon lär sig något varje dag av sina patienter.

Vilka brister finns inom smärtvården i dag?

— Vi ser att resurserna till smärtenheterna minskar. Personal som slutar ersätts inte alltid och det är svårt att få tag på läkare. Tyvärr är smärta något som inte intresserar så många läkare, men det finns några som är mycket engagerade och ofta bygger verksamheten på att det finns en drivande doktor. Smärta är ett stort samhällsproblem och de resurser som finns räcker inte på långa vägar.

— På många håll inom vården tar man inte heller smärta riktigt på allvar, man vill kanske inte se problemet och har inte heller den kunskap som behövs. Det finns stora grundläggande kunskapsbrister om smärta och vad det får för konsekvenser för patienten — och det gäller alla yrkesgrupper.

Vilken enskild fråga gör dig mest upprörd?

— Att patienter med långvarig smärta möts av misstroende även när de vänder sig till sjukvården. Att de upplevs som gnälliga och besvärliga och ses som en belastning. Många av de här patienterna har aldrig fått en förklaring till varför de har ont, utan tror att de har en allvarlig sjukdom som ingen bryr sig om. Deras tillstånd blir mer och mer komplicerat ju längre tiden går.

— Att sätta sig ner och lyssna ordentligt till de här patienterna, förklara vad som händer, hålla kontakt och följa upp behandlingar, skulle spara många akuta besök.

Vilka förändringar jobbar du och föreningen för?

— Vi vill att smärta ska bli ett obligatoriskt ämne både i sjuksköterskans grundutbildning och i specialistutbildningarna. Dessutom driver vi att det ska gå att specialisera sig inom smärta med bred inriktning som innefattar akut postoperativ smärta, smärta vid cancersjukdom och palliativ vård samt långvarig icke-malign smärta.

Vilka nyheter inom smärt­forskningen gör dig hoppfull?

— Forskningen inom neurofysiologin och beskrivningen av hur komplext det är. Det ger en djupare insikt och förståelse och kan med tiden ge nya läkemedel med färre biverkningar. Förhoppningen är också att den kunskapen gör att vi kan förebygga långvarig smärta.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida