500 berörs när hemsjukvården blir kommunal

Vid årsskiftet går ansvaret för hemsjukvården i Kalmar län över från landstinget till de tolv kommunerna i länet. ”Vi är positiva”, säger Vårdförbundets ordförande i Kalmar län, Ann-Sofie Togner.

26 september 2007

Kommunerna i Kalmar län tar över ansvaret för alla vård i hemmet, även rehabilitering och hjälpmedel, för 16 000 patienter. Kostnaden för 136 tjänster förs över från landstinget till kommunerna genom en så kallad skatteväxling (landstingsskatten sänks med 25 öre, kommunalskatten höjs med lika mycket i de tolv kommunerna), men genom att många arbetar såväl med hemsjukvård som i annan verksamhet berörs mer än 500 anställda.

Ann-Sofie Togner är i princip nöjd med reformen:

– Det ska vara så få vårdare som möjligt runt den sjuka. Därför är det här en bra reform, säger hon.

Oro för anställningarna

Men landstingspersonal som bara delvis arbetar inom hemsjukvården är oroliga. I och med att hemsjukvården går över till kommunerna kommer landstinget bland annat att lägga ner några distriktssköterskefilialer.

De som i dag arbetar helt och hållet inom hemsjukvården får följa med till kommunen med bibehållna anställningsförmåner. De som bara delvis arbetar med hemsjukvård kommer att få lämna en intresseanmälan för jobb inom kommunerna, som sedan rekryterar ny personal ur den grupp som anmäler intresse. Det kan uppstå ett läge där landstinget kommer att ha övertalig personal.

”Arbetsgivarna måste ta ansvar!”

– Vi har hört att några kommuner vill försöka lösa det nya uppdraget med befintlig personal eller åtminstone färre anställda. Det skulle kunna leda till arbetsbrist, säger Ann-Sofie Togner.

Hon anser att kommuner och landsting måste ta ansvar för personalen så att ingen drabbas av arbetslöshet.

Innan beslutet träder i kraft ska formella beslut tas i fullmäktige i kommunerna och i landstingsfullmäktige.

Snart dags också i norr

Hemsjukvården blev kommunal i hälften av landets kommuner efter ädelreformen 1992. Sedan dess har i princip ingen överlåtelse ägt rum, bortsett från när Skåne- och Västra Götalandsregionerna bildades – det fanns båda lösningarna i de landsting som slogs ihop och man enades då om att kommunerna skulle få ansvaret för hemsjukvården i båda regionerna.

– Inställningen från Sveriges kommuner och landsting SKL är att det är en process som ska styras underifrån, säger handläggaren Ulla Åhs på SKL.

Och Kalmar län lär snart få efterföljare. I både Norrbotten och Västerbotten för man långt gångna diskussioner om att föra över ansvaret för hemsjukvården till kommunerna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida