Adhd-behandling kräver längre studier

Adhd-behandling kräver längre studier
Personer med adhd känner ofta utanförskap. Foto: Istockphoto

Symtomen vid adhd lindras med läkemedel, men den forskning som finns visar bara effekten upp till sex månader, visar en SBU-rapport.

Kunskapsläget när det gäller behandling av adhd är osäkert, därför bör diagnostik, behandling och uppföljning ligga kvar i den specialiserade vården, säger SBU. Genomgången visar att läkemedel lindrar symtomen, men bara upp till sex månader. För att se behandlingens effekter på längre sikt krävs studier över längre perioder.

Vetenskapligt underlag brister

En rad andra metoder används också vid adhd, bland annat kognitiv beteendeterapi, datorbaserade metoder, specialkost av olika slag och föräldrastödsprogram, men ingen av dem har tillräckligt vetenskapligt underlag för att effekterna ska kunna bedömas.

Studierna visar också att både personer med adhd och anhöriga ofta upplever ett utanförskap och brist på socialt stöd. En slutsats som dras i rapporten är att skolan och vården måste öka delaktigheten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida