Aktiv medoperatör underlättar bedömningen vid SOS-larm

Aktiv medoperatör underlättar bedömningen vid SOS-larm
Jenny Lundbergs bedömning är att operatörerna har tydliga rutiner och strukturer som de noggrant följer.

Vid kritiska samtal är operatörerna vid larmcentralerna ofta två. Men för att öka säkerheten vid bedömningarna bör medoperatörerna ges en mer aktiv roll än de har i dag. Det förslår Jenny Lundberg som i dag disputerar på en avhandling om beslutsunderlagen hos SOS Alarm.

28 april 2011

Jenny Lundbergs avhandling är baserad på studier vid fem SOS Alarmcentraler – belägna både i stora och små städer.

Efter det uppmärksammade fallet med 23-årige Emil Linnell som avled efter att en sjuksköterska på SOS Alarm inte skickade någon ambulans har rutinerna inom SOS Alarm diskuterats.

Men Jenny Lundbergs bedömning är att operatörerna har tydliga rutiner och strukturer som de noggrant följer. Bland annat kopplas ofta ytterligare en operatör in vid kritiska samtal.

I sin avhandling föreslår hon att medoperatören ska ges en aktivare roll.

– I dag har den andra operatören till uppgift att lyssna och sedan larma ut till ambulansenheten. Jag föreslår att medoperatören också ska hjälpa till med kategoriseringen. Det skulle öka förståelsen av vad som händer och underlätta en snabbare bedömning, säger Jenny Lundberg.

Höga krav på operatörerna

Arbetet som larmoperatörer ställer också krav på koordinering, till exempel när personal ska hämtas på väg till en olycksplats, och överblick så att inte ett geografiskt område blir helt utan ambulans. För att underlätta föreslår Jenny Lundberg att samarbetet mellan olika larmcentraler utvecklas.

– Om de samarbetade mer skulle kompetens och resurser kunna utnyttjas bättre. Nackdelen skulle förstås vara brist på lokalkännedom – men det kan avhjälpas med ett utbyggt informationsstöd, säger hon.

Sensorer underlättar

Doktorsavhandlingen i ämnet datavetenskap läggs fram vid Blekinge tekniska högskola i dag.  Den handlar också om hur sensorer och sensorbaserade informationsflöden kan användas för att skicka relevant information till larmcentraler i rätt tid.

Redan nu används larmsensorer i hemmiljöer – ett exempel är de larm som gamla människor har på armen och som aktiveras om de faller. Diskussioner om hur sensorbaserad information kan byggas ut pågår inom EU.

– Bland annat diskuteras vilken typ av sensorer man kan ha i bilar och som triggas i gång vid bilolyckor. En annan diskussion är en utveckling av sensorer i hemmiljö som kan vara till hjälp att identifiera om en person är i krisläge, säger Jenny Lundgren.

Frågan är hur övervakade vi vill, och bör, vara i våra hem. Jenny Lundgren säger att en riskperson förmodligen anser att tryggheten med ett larm är viktigare än den eventuellt hotade integriteten. Men andra – icke riskpersoner – då? Integritetsfrågan är en av de stora stötestenarna när det gäller sensorer.

– Men vi ska inte glömma att det är hjälp, och inte övervakning som är i fokus, understryker Jenny Lundgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida