Akupunktur effektivt vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Akupunktur effektivt vid stressrelaterad psykisk ohälsa
Tina Arvidsdotter har i sitt avhandlingsarbete undersökt vilken betydelse akupunktur och kontakt har för personer med depression. Foto: Sahlgrenska akademin

Sjuksköterskan Tina Arvidsdotter arbetar med en kombination av akupunktur och samtal.

Tina Arvidsdotter är sjuksköterska, grundutbildad psykoterapeut och TKM-akupunktör (traditionell kinesisk medicin). Förra veckan lade hon fram sin avhandling som visar att akupunktur kan vara en effektiv hjälp inom primärvården för behandling av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Nedåtgående spiral

Att leva med psykisk ohälsa, som beror på stress, beskriver Tina Arvidsdotter som en obalans mellan den person som individen verkligen är och den han eller hon vill vara.

Hennes studier visar att patienterna kämpar för att klara vardagen, känner sig mindre värda än andra och tappar taget om livet.

– Det är en nedåtgående spiral som kan vara svår att bryta, säger hon.

Personcentrerat

I studierna deltog 120 patienter, 22-55 år, som sökt till vårdcentraler i Västra Götaland på grund av stressrelaterade hälsobesvär. Patienterna delades in i tre grupper.

I den första gruppen användes en integrativ metod, vilket innebar ett personcentrerat förhållningssätt. Patienterna fick akupunktur kombinerat med terapeutiska samtal, som var strukturerade, med fokus på relationer, kost, motion och sömn.

Spontana samtal

Den andra gruppen behandlades med terapeutisk akupunktur. Där var samtalen inte strukturerade utan mer spontana. Den tredje gruppen fick sedvanlig primärvårdsbehandling, vilket kunde se väldigt olika ut beroende på rutiner på respektive vårdcentraler. Till exempel erbjöds endast 6 av 40 patienter terapeutiska samtal.

Behandlingen gavs en gång i veckan under åtta veckor. Efter fyra veckors uppföljning mådde patienterna i grupp ett och två signifikant bättre, medan den tredje gruppen som fick sedvanlig behandling inte upplevde någon skillnad.

Vid uppföljningen åtta veckor senare var patienterna i grupperna ett och två som fått behandling förbättrade i alla avseenden, ångest, depression, mentalt välbefinnande och hantering av stress, jämfört med när studien startade och med grupp tre.

Möte och beröring har betydelse

Efter sex månader mådde patienterna i grupp ett och två fortfarande lika bra som efter åtta veckor, medan den grupp som fick sedvanlig behandling hade nått en marginell förbättring.

Tina Arvidsdotters slutsats är att mötet och beröringen har betydelse.

– Någonting händer vid behandling med en mix av samtal och akupunktur i en och samma behandling, men det behövs mer forskning på det.

Avhandlingen Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård försvarades den 11 april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida