Akutsjuksköterskor bildar egen riksförening

Till våren bildar akutsjuksköterskorna en egen riksförening. Ett av målen är att få till stånd en specialistutbildning i akutsjukvård.

25 februari 2008

– Vi vill hitta en modell som gör det möjligt för de sjuksköterskor som arbetar inom akutverksamheter att också stanna kvar och utvecklas. Eftersom det inte finns någon specialistutbildning i akutsjukvård väljer många istället andra utbildningar, typ anestesi eller intensivvård. När de är klara med utbildningen lämnar de ofta akutsjukvården.

Det säger Jonas Tengsmar, sjuksköterska och vårdchef vid akutkliniken på universitetssjukhuset Umas i Malmö. Han sitter med som ledamot i den tillfälliga interimsstyrelse som nyligen bildats för att senare i vår kunna starta den nya riksföreningen.

Specialistutbildning är målet

– Att få till stånd en specialistutbildning är ett långsiktigt arbete. Det första vi måste göra inom föreningen är att formulera vilken kompetens en akutsjuksköterska bör ha, säger han.

Fram till för några år sedan fanns det en kortare utbildning i olycksfall och akutsjukvård för sjuksköterskor. Men någon renodlad specialistutbildning har aldrig funnits.

På plats under akutdagarna

– Akutsjukvården börjar bli så pass specialiserad att vi tycker det är dags med en egen specialistutbildning. Många som söker sig hit har en föreställning om att det bara handlar om blåljus, men vi ska ta hand om såväl barn som äldre och urakuta patienter, säger Jonas Tengsmar.

Under akutdagarna 7-9 maj kommer föreningen att finnas på plats på Karolinska institutet i Stockholm. Det är också då som den nya föreningen formellt kommer att bildas.

 Är du intresserad av att bli medlem kan du skicka ett mail till Henrik Andersson som är ordförande i interimsstyrelsen. Hans adress är henrik.andersson@vgregion.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida