Äldre får mediciner i stället för samtal

Äldre får mediciner i stället för samtal
Äldre med psykiska problem felbehandlas ofta, något som kan få allvarliga konsekvenser. Arkivbild: Colourbox

Äldre som behandlats långvarigt med psykofarmaka har ökad dödlighet och större risk att drabbas av fallolyckor och mag-tarmblödningar. Det visar en undersökning av Socialstyrelsen.

Äldre med psykiska problem erbjuds inte samma specialiserade vård som yngre, och får oftare psykofarmaka i stället för samtalsbehandling. Detta sammantaget leder till allvarliga konsekvenser.  Äldre med antipsykotiska läkemedel har nästan två och en halv gånger högre risk att dö än andra jämnåriga.

Äldre känsligare mot läkemedel

– En förklaring kan vara att flera av preparaten i värsta fall kan orsaka livshotande rubbningar av hjärtrytmen, särskilt bland äldre som är extra känsliga, säger Peter Salmi, projektledare på Socialstyrelsen.

Myndigheten konstaterar också att risken att drabbas av biverkningar som fallolyckor och mag- och tarmblödningar är förhöjd hos äldre som tar psykofarmaka. Med flera preparat samtidigt ökar risken ännu mer.

Behandling från fel håll

Undersökningen pekar också på att runt 40 procent av de psykiskt sjuka äldre får vård via en somatisk klinik, samt att merparten av läkemedlen skrivs ut av allmänläkare. Behandlingen kommer alltså främst från primärvården och inte från specialistpsykiatrin.

Socialstyrelsen håller med anledning av detta på att ta fram skrifter med konkreta råd om hur primärvården och äldreomsorgen bör arbeta för att upptäcka, diagnosticera, och stödja äldre som mår psykiskt dåligt. Dessa vägledningar publiceras senare i höst.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida