Almedalen. Hon lyfter fram en bortglömd folksjukdom

Almedalen. Hon lyfter fram en bortglömd folksjukdom
- Vi är enormt underbemannade på njurmottagningarna och vi som är njursviktssjuksköterskor får tyvärr alldeles för lite tid för att arbeta med stöd och prevention, anser Monica Rådström, som var talare på ett seminarium i Visby i dag. Foto: Helena Mirsch

Njursvikt är en folksjukdom som drabbar minst tio procent av befolkningen och ökar risken för hjärtinfarkt kraftigt. Ändå är kunskapen om symtom och behandling av njursvikt långt mindre än för andra folksjukdomar. Monica Rådström, som är en av landets få njursviktssjuksköterskor, vill se mer resurser till vård och förebyggande behandling.

– Vi måste arbeta mer förebyggande och ge de här patienterna bättre stöd än vad vi gör i dag, sa Monica Rådström på det seminarium om njursjukdom som anordnades av Danderyds sjukhus och Karolinska institutet i Almedalen på tisdagsförmiddagen.

Starkt samband med hjärtsjukdom

På seminariet presenterades ny forskning som visar att njursvikt är en mycket stark riskfaktor för framtida hjärtkärldöd. Den är betydligt vanligare än andra folksjukdomar som diabetes och reumatism, men får långt mindre uppmärksamhet.

– Allmänläkare reagerar på patienter med högt blodtryck eller höga blodsockervärden, men inte på patienter som har lite äggvita i urinen, vilket är ett vanligt symtom på njursvikt, sa läkaren Stefan Jacobson som också är tillförordnad VD på Danderyds sjukhus.

Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet, menade att det krävs ökad kunskap både bland allmänheten och hos allmänläkarna, eftersom tidig upptäckt är så viktig för att kunna bromsa en försämring av njurfunktionen. Man kan förlora över hälften av njurfunktionen utan att ha några symtom och därför dröjer det ofta länge innan sjukdomen upptäcks och behandling sätts in.

Sjukvård i stuprör

Monica Rådström är njursviktssjuksköterska och berättade om tuffa villkor för patienterna. Som exempel tog hon Ulla, 68, som är diabetiker och när hennes njursvikt upptäcktes fann man samtidigt att hon hade hjärtproblem. Nu går hon hos tre olika specialistläkare, träffar tre olika mottagningssjuksköterskor, tar samma prover och får råd – ibland motsägande – hos alla. Hon går dessutom hos sin husläkare och har 15-20 mediciner att hålla reda på.

– Det blir så tydligt hur tokigt organiserad sjukvården är, vi är indelade efter specialitet, som i stuprör, och ingen tar hand om hela människan. Det är inte bara jobbigt för patienten, det är också oekonomiskt, sa Monica Rådström.

Vårdlotsar och multimottagningar

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som satt i panelen, kunde bara hålla med.

– Vi har blivit väldigt duktiga på att ta hand om olika sjukdomar, men missat helheten, sa hon och framförde Vårdförbundets förslag om vårdlotsar som ett sätt för patienten att få hjälp med alla kontakter inom vården.

Ett annat förslag är att skapa ”multimottagningar” där patienter med flera sjukdomar tas om hand av team. En idé som Stefan Jacobson gärna skulle prova på Danderyds sjukhus.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida