Alzheimer kan tidigt spåras i ryggvätskan

29 juli 2009

Hos patienter med en mycket lindrig minnesstörning går det att med hjälp av biomarkörer i ryggmärgsvätskan avgöra vilka som har hög risk att utveckla Alzheimers sjukdom. De som har ett typiskt mönster av biomarkörer (CSF AD profile) löper 27 gånger så stor risk som andra att senare i livet bli dementa, visar ett forskarteam lett av professor Kaj Blennow vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.?
Källa: Lancet Neurology 2009;8(7):619 – 627.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida