Alzheimermedicin kan minska risken för hjärtinfarkt

Alzheimermedicin kan minska risken för hjärtinfarkt
En viss typ av Alzheimermedicin har visat sig skydda mot fler sjukdomar. Arkivbild: Mostphotos

En viss typ av bromsmediciner kan minska risken för hjärtinfarkt eller allvarliga hjärtkärlsjukdomar. Detta visas för första gången i en ny studie.

Alzheimerpatienter som tar så kallade kolinesteras-hämmare löper mindre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller allvarliga hjärtkärlsjukdomar. Även risken att dö är lägre bland dessa patienter, visar en ny stor observationsstudie vid Umeå universitet och Karolinska institutet som publiceras i nästa nummer av tidskriften European Heart Journal.

– Vad vi vet är det här första gången som dessa mediciner kan kopplas till liknande positiva effekter på hjärta, kärl och överlevnad, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Han är även huvudförfattare till artikeln som publiceras i den brittiska tidskriften.

Förstärker viktig signalsubstans

Vid Alzheimers sjukdom minskar signalsubstansen acetylkolin i hjärnan, som är viktig för minnesfunktion, tanke- och bedömningsförmåga. Så kallade kolinesteras-hämmare höjer halten acetylkolin eller förstärker nervernas känslighet för signalsubstansen.

I den nya studien följdes drygt 7 000 Alzheimerpatienter under mer än ett års tid. Resultaten visar att risken att dö under tidsperioden var 36 procent lägre för de som behandlades med kolinesteras-hämmare jämfört med de som inte fick denna behandling. Sannolikheten att drabbas av hjärtinfarkt minskade med 38 procent, samtidigt som risken att dö på grund av hjärtkärlsjukdom minskade med 26 procent.

Resultaten behöver följas upp

Enligt Peter Nordström är resultaten lovande men måste följas upp ytterligare.

– Det här är en så kallad observationsstudie, och vi kan därför inte definitivt säga att bromsmedicinerna orsakar de positiva effekterna. Men sambanden är väldigt starka, något som gör dem ytterst intressanta ur ett patientperspektiv.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida