Ambulans. Dygnstjänstgöring döms ut

Att arbeta hela dygn har en negativ inverkan på arbetsmiljön, patient­säkerheten och trafiksäkerheten, visar en ny studie. En majoritet av dem som har dygnstjänstgöring vill inte heller ha det kvar. ?

Specialistsjuksköterskan Beatrice Zsoka har skrivit en magisteruppsats om hur personalen ser på dygnstjänstgöringen. Enkäten gick ut till anställda som arbetar vid de sex ambulansstationerna i Skåne som tillämpar dygnstjänst­göring.

  • En majoritet, 60 procent, önskar inte fortsätta med dygnstjänstgöring.
  • Nästan hälften anser att det är negativt ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Hälften uppgav att de har svårt att hålla sig vakna.
  • 70 procent anser att de ger sämre vård på natten.
  • 35 procent uppger att de någon gång låtit bli att utföra en arbetsuppgift eller omvårdnadsåtgärd på grund av trötthet.

— Min slutsats är att det är mycket negativt för både patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger Betarice Zsoka, som själv arbetar som ambulanssjuksköterska och på SOS Alarm i Skåne.

Hon anser att dygnstjänstgöringen omedelbart ska avskaffas, möjligtvis med undantag för de allra minsta ambulansstationerna som inte har så många utryckningar per dygn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida