Ambulansen i Nordvästra Skåne tillbaka i offentlig regi

Ambulansen i Nordvästra Skåne tillbaka i offentlig regi
Politikerna har bestämt om förändringar i ambulanssjukvården. Tre distrikt fortsätter drivas i privat regi medan ett distrikt går tillbaka i offentlig drift. Illustration: Region Skåne

Ambulanssjukvården i Region Skåne ska återigen förändras. Tre fjärdedelar av verksamheten ska fortsätta vara privat medan Nordvästra Skåne går tillbaka i landstingets regi. Men ambulanssjuksköterskorna i Malmö hade helst sett att all verksamhet drivs offentligt.

Från och med 2008 har ambulanssjukvården i Skåne varit indelad i fyra distrikt: Sydvästra, Östra, Nordvästra och Mellersta. Verksamheten har drivits i privat regi. Men i och med ambulansaktören Sirius Humanums konkurs tidigare i år har Falck haft hand om alla distrikten. Samtidigt går två av tre avtal ut i september 2013.

Mot bakgrund av det här har Region Skåne nu beslutat att ta tillbaka distriktet Nordvästra, medan övriga distrikt ska upphandlas.

I upphandlingen ska minst två bolag anlitas, inte som i dagsläget med bara ett bolag. Regionledningens motivering till att Nordvästra distriktet tas tillbaka är att det ger möjlighet till jämförelse mellan olika driftsformer.

Ambulanssjuksköterskorna besvikna

I en artikel i Sydsvenskan i dag säger sig ambulanssjuksköterskor vid Heleneholms ambulansstation i Malmö vara besvikna. De tycker att Region Skåne borde ta tillbaka alla distrikten eftersom de privatanställda ambulanssjuksköterskorna har sämre arbetsvillkor och lägre lön än specialistutbildade sjuksköterskor anställda av regionen.

Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff var tidigare ordförande i förbundets lokalavdelning i Skåne. Hon stred hårt för ambulanssjuksköterskornas sak då politikerna 2008 bestämde att lägga ut all verksamhet i privat regi.

Politikerna motiverade sitt beslut den gången med att ambulansvården skulle må bra av att konkurrensutsättas. Då fanns bara en privat aktör på marknaden.

Men enligt Vårdförbundet var det för att slippa leva upp till egna, kostsamma, beslut om arbetsmiljön. Exempelvis att ambulanssjuksköterskorna inte skulle arbeta hela dygn.

Ingen skadeglädje

– Jag känner ingen skadeglädje till hur det har blivit. Nu måste de styrande se till att problemen inte upprepar sig, säger Pia Arndorff, till Vårdfokus.

Hon menar att det viktigaste nu inte är om ambulanssjukvården drivs i privat eller offentlig regi utan att kvaliteten och goda arbetsmiljöförhållanden upprätthålls.

–  Om de kraven inte uppnås måste saker förändras omgående, säger Pia Arndorff.

Region Skåne styrs av den så kallade femklövern som består av Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Formella beslutet om förändringarna i ambulansverksamheten fattas i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida