Ambulansforskning flyttas ut i verkligheten

I Stockholm kopplas ambulanssjukvård och forskning nu samman i ett unikt koncept, "akademiska ambulansen".

5 september 2013

Tanken är att forskningen i högre grad ska ske ute i ambulanserna. Universiteten och sjukvården ska samarbeta tätare kring forskning och utbildning som rör ambulanssjukvården, den prehospitala vården.

Satsningen är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, ambulansföretagen och lärosätena. Även larmcentralen och Stockholms prehospitala centrum finns med.

Kombinera teori och praktik

– Vi vill att verksamheten i ambulanssjukvården ska komma närmare lärosätena. På det här sättet får forskarna evidens och erfarenheter, som kommer att leda till en högre kvalitet på vården, säger Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd i Stockholm.

Beslutet att genomföra ”akademiska ambulansen” togs förra året och i går hölls avsparken för konceptet. En viktig del i det hela är också att ge blivande ambulanssjuksköterskor bättre möjligheter till praktik.

– I hela landet finns ett stort behov av att specialistutbildningen av sjukvårdspersonal i ambulanserna kommer närmare själva verksamheten, så att man kan kombinera teori och praktik, säger Stig Nyman.

Akademiska vårdcentraler

Sedan tidigare finns ett liknande samarbete inom primärvården med ”akademiska vårdcentraler”. Där handlar det också om att få en närmare koppling mellan akademi, utbildning och primärvård genom att forskningskompetens knyts till särskilda akademiska vårdcentraler. I nuläget finns fyra sådana vårdcentraler, men målet är att det ska bli tolv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida