Ambulanssjuksköterskan försöker hitta rätt vårdnivå i Sjuhärad

Ambulanssjuksköterskan försöker hitta rätt vårdnivå i Sjuhärad
Väl hemma hos patienten bedömer ambulanssjuksköterskan om patienten kan vårdas på en vårdcentral eller måste in till akuten.

Avgör om patienterna kan köras till vårdcentralen i stället för akutmottagningen.

16 september 2014

Ambulanssjuksköterskan och doktoranden Gabriella Norberg vid vårdhögskolan i Borås driver ett forskningsprojekt som går ut på att patienter som fått en ambulans hemskickad till sig ibland kan skickas till en vårdcentral i ställer för till akuten.

Gabriella Norberg berättar om projektet på den årliga Flisa-kongressen för ambulanssjukvården, som i dag inleds i Tylösand.

16 procent kan vårdas på vårdcentral

I en första tillbakablickande studie på cirka 3 000 patienter som fått ambulans har hon visat att 16 procent av patienterna hade kunnat vårdas i primärvården.

– Vi tror att det finns stora fördelar med att patienterna från början får vård på rätt nivå. Om de är i behov av att komma till en vårdcentral ska de inte köras till akuten. På vårdcentralen får de träffa samma personal som de kanske är vana vid, väntetiderna blir inte så långa och uppföljningen blir ofta bättre, säger Gabriella Norberg.

Det nu aktuella projektet har pågått sedan våren 2013, i kommunerna Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. När ambulansen larmas ut till patienten gör ambulanssjuksköterskan på plats en bedömning om patienten kan ingå i projektet eller inte.

Självständig bedömning

Ambulanssjuksköterskan använder sig av triageringsmodellen Retts, Rapid emergency triage and treatment system. Om bedömningen visar att patienten kan vårdas inom primärvården får patienten frågan om hen vill delta i studien. En lottning avgör sedan om patienten ska skickas till akuten eller till en vårdcentral.

Hittills har ett 70-tal patienter ingått i studien. Att det inte är fler beror delvis på att trycket är stort på primärvården och att öppettiderna är begränsade, men också på att man är väldigt försiktig med vem man skickar.

– Vi använder oss av såväl hängslen som livrem. Ingenting får gå fel, säger Gabriella Norberg.

Studien är ännu inte klar men visar så här långt att fler kvinnor än män har kunnat vårdas på vårdcentral. Vanligaste symtomen har varit yrsel, bröst- och bröstkorgssmärta och ryggbesvär. De flesta ambulansutryckningarna har av larmcentralen bedömts som brådskande, det vill säga prio 2.

Flisa 2014

  • Flisa-konferensen för ambulanssjukvården hålls i år den 16-18 september i Tylösand.
  • Årets tema är patientsäkerhet - god och säker vård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida