Anestesipersonalen behöver öka fokus på kognitiva biverkningar

Anestesipersonalen behöver öka fokus på kognitiva biverkningar
Studien om postoperativa kognitiva biverkningar är en del i anestesisjuksköterskan Pether Jildenståls doktorsavhandling. Han tjänstgör som universitetslektor vid Göteborgs Universitet.

Mätning av sömndjupet borde användas i högre utsträckning, enligt ny forskning.

De svenska anestesiprofessionerna är inte tillräckligt medvetna om risken för kognitiva biverkningar efter narkos. Kunskapen inom området behöver öka, och även användningen av förebyggande tekniker. Det visar ny forskning som publicerats i Annals of Medicine and Surgery.

Stora besvär för patienten

Kognitiva biverkningar har fått betydligt mindre uppmärksamhet än andra risker i samband med narkos, trots att de kan leda till stora besvär för patienten, enligt anestesisjuksköterskan och medicine doktorn Pether Jildenstål, som är huvudförfattare till studien.

– En orsak kan vara att anestesipersonalen inte ser problemen. De uppstår först när patienten lämnat operationsavdelningen, säger han till Vårdfokus.

Nice rekommenderar sömndjupsmätning

Den brittiska hälso- och sjukvårdsmyndigheten Nice rekommenderar landets anestesiologer att överväga så kallad sömndjupsmätning vid narkos till äldre och svårt sjuka patienter. Men i Sverige finns ingen sådan rekommendation.

Endast omkring hälften av de drygt 1 070 svenska narkosläkare och narkossjuksköterskor som medverkade i Pether Jildenståls enkät hade tillgång till utrustning för sömndjupsmätning – så kallad ”BIS”-teknik eller ”AEP med AAI-index”. Upp till 20 procent använde tekniken regelbundet.

Mängden narkosmedel kan minskas

– Studieresultatet är en fingervisning om hur sömndjupsmätning används i Sverige, men det framgår tydligt att användningen bör öka, säger Pether Jildenstål.

Tekniken visar effekten av den narkos som ges. 

– I mina studier kunde mängden narkosmedel och smärtlindrande läkemedel minska med upp till två tredjedelar.

Vårdfokus skrev senast om Pether Jildenståls forskning i samband med hans disputation början av året (se länk till höger).

Fakta

  • Kognitiva biverkningar efter narkos kan visa sig som sviktande närminne, agitation, motorisk orolighet eller apati.
  • Sömndjupsmätning är en teknik som mäter de elektriska aktiviteterna i hjärnan, och som talar om hur väl patienten sover under narkos.
  • I den aktuella studien fick alla svenska narkosläkare och narkossjuksköterskor med e?postadress möjlighet att svara på en webbaserad enkät. Av de 2 500 som fick enkäten medverkade drygt 1 070.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida