Ångest är vanlig lång tid efter cancer

För patienter som överlevt cancer är ångest ett större problem än depression, skriver engelska forskare i en artikel i the Lancet.

Forskarna har gjort en systematisk genomgång av registerdata om humörstörningar hos patienter som har diagnosticerats med cancer minst två år tidigare och jämfört dels med deras makar, dels med en frisk kontrollgrupp.

Det visade sig att ungefär lika många led av depression i gruppen canceröverlevare som i kontrollgruppen friska, 11,6 procent mot 10,2. Däremot led betydligt fler av ångest i överlevargruppen än i kontrollgruppen, 17,9 procent mot 13,9.

Vid jämförelsen mellan de cancerdrabbade och deras makar såg forskarna ingen signifikant skillnad vare sig när det gällde depression eller ångest. I undersökningen om depression ingick 51 381 canceröverlevare och 217 630 friska, i undersökningen om ångest var motsvarande siffror 48 964 och 226 467.

Forskarna anser att vården bör anstränga sig för att bli bättre på att upptäcka och behandla den ångest som canceröverlevare och deras makar kan ha flera år efter sjukdomen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida