Ännu en överklagan om vaccin mot livmoderhalscancer

Glaxo Smith Kline ger sig inte. Den här gången vänder de sig till kammarrätten för att få en ny chans att vinna upphandlingen av vaccin mot livmoderhalscancer. Däremot kommer företaget inte att blockera initiativ från landsting som gör tillfälliga upphandlingar i väntan på slutlig dom.

2 december 2011

På fredagen meddelade Glaxo Smith Kline (GSK) att de överklagar förvaltningsrättens beslut i fråga om upphandlingen av vaccin mot livmoderhalscancer. Grunden till beslutet är att GSK anser att förvaltningsdomstolens dom strider mot grundläggande EU-rättsliga principer för upphandling.

– Den största upphandlingen i det svenska barnvaccinationsprogrammets historia borde hanterats på ett mer förutsägbart sätt. Att en upphandling som skulle handla om att skydda flickor mot livmoderhalscancer de facto har avgjorts av vaccinernas skydd mot den förhållandevis ofarliga sjukdomen kondylom är mycket märkligt, säger Johan Thor, kommersiell direktör, GSK.

Däremot tycks GSK inte ha någon önskan att fördröja den viktiga vaccinationen av unga flickor. Därför säger Johan Thor också att GSK inte kommer att sätta några käppar i hjulet för de landsting som önskar starta vaccinationen omedelbart, fram till att det nationella avtalet har trätt i kraft.

Det var när landstingen tidigare i år beslutade sig för att köpa in Gardasil från läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur MSD till den allmänna vaccineringen mot humant papillomvirus – som kan orsaka cellförändringarar och leda till livmoderhalscancer – som konkurrerande företaget Glaxo Smith Kline överklagade beslutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida