Antalet transplantationer minskar

Efter flera års ökning minskade antalet transplantationer under år 2012. Samtidigt står allt fler patienter på kö för att få ett eller flera nya organ.

15 januari 2013

Minskningen ska dock ses mot bakgrund av att året dessförinnan, 2011, var ett rekordår med 744 organtransplantationer. Under 2012 sjönk det till 692, varav njurar står för den största delen av minskningen, den vanligaste typen av transplantation.

Samtidigt är behovet av transplantationer fortfarande stort och en donator kan rädda livet på upp till åtta personer.

– För dem som fått en njure från levande donator är resultaten generellt mycket goda. För njursjuka finns dialys som en alternativ behandling under ganska lång tid men i långa loppet är det en ny njure som ger möjlighet till ett bättre liv, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Totalt var det 775 personer som väntade på ett eller flera organ vid årsskiftet, en svag ökning jämfört med för ett år sedan. De flesta stod i kö för en ny njure.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida