Antioxidanter i kosttillskott kan förvärra cancersjukdom

Antioxidanter i kosttillskott kan förvärra cancersjukdom
Antioxidanter i en dos motsvarande en multivitamintablett fick lungcancern hos möss att växa snabbare och aggressivare, visar forskning från Sahlgrenska akademin. Arkivbild: Mostphotos.

Möss med lungcancer fick flera aggressivare tumörer och dog snabbare.

Forskare vid Sahlgrenska akademin gav möss med lungcancer ett tillskott av antioxidanter i kosten och jämförde med möss i en kontrollgrupp. Mössen som åt antioxidanter fick tre gånger fler och större tumörer, och dog dubbelt så snabbt av cancersjukdomen.

Rökare i riskzonen

I studien har de undersökt hur två flitigt använda antioxidanter, E-vitamin och acetylcystein, påverkar cancertumörens utveckling – inte risken att få cancer. Mössen i studien fick inga stora mängder antioxidanter, utan en dos som kan jämföras med dosen i en multivitamintablett.

– För patienter som redan har en cancertumör i lungorna men inte vet om det skulle det kunna finnas en risk att cancerutvecklingen påskyndas om de äter antioxidanter. Människor som är i riskzonen för lungcancer, till exempel rökare, kanske bör överväga att inte äta antioxidanter som kosttillskott, säger professor Per Lindahl som varit med och drivit studien.

Mekanismen identifierad

Acetylcyestein är slemlösande och används ofta i behandlingen av kol-patienter. Många har varit rökare och har därmed en ökad risk att utveckla lungcancer. Studieresultaten kan leda till en översyn av den behandling de får.

Forskargruppen har bekräftat musstudiens resultat i försök på lungcancerceller från människor, och också identifierat mekanismen bakom antioxidanternas påverkan.

–När antioxidanter angriper reaktiva syreradikaler i kroppen avaktiveras ett protein kallat P53. Proteinet verkar hämmande på tumörer, och när det försvinner kan tumörerna växa snabbare och mer aggressivt, säger Martin Bergö, professor och en annan av forskarna bakom studien.

Fortsatta studier

I sina fortsatta studier ska gruppen undersöka om antioxidanter har liknande effekter på andra typer av cancer och om andra typer av antioxidanter har liknande effekt. De ska också undersöka om antioxidanter i friska möss påverkar deras framtida cancerutveckling.

Artikeln Antioxidants accelerate lung cancer progression in mice är publicerad i Science Translational Medicine.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida