Årets diabetessjuksköterska har alltid patienten i fokus

Att utveckla vården för att människor med diabetes ska kunna leva så friska liv som möjligt, det är vad som driver årets diabetessjuksköterska Kerstin Ljung.

4 april 2011

– Det här var överraskande och en stor glädje. Inte bara för mig utan även för hela teamet,

Det säger Kerstin Ljung om utmärkelsen Årets diabetessjuksköterska som tilldelades henne i samband med att SFSD:s, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, höll sitt årsmöte i fredags.

Kerstin Ljung arbetar på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Patienternas bästa har alltid varit i fokus när hon jobbat med utvecklingsarbete på sjukhusets diabetesmottagning.

”Engagemang och kompetens har medverkat till att utveckla diabetesvården lokalt och regionalt där hon spelat en viktig roll i olika utbildningssammanhang och expertgrupper”, skriver juryn i motiveringen.

Patienten i fokus

På diabetesmottagningen har Kerstin Ljungs fokus varit att utbilda och ge råd och stöd för att diabetessjuka ska kunna ta kommandot över sin sjukdom.

Hon är bra på att se möjligheter och när utvecklingsarbetet ibland går trögt blir hon taggad och försöker hitta nya sätt att komma vidare. Men hennes innersta drivkraft är, och har alltid varit, kopplad till patienterna.

– Det absolut viktigaste som jag ser det är att människor med diabetes ska kunna leva ett så friskt liv som möjligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida