”Åtalet påverkar allas arbete”

I dag måndag kom beskedet: läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus åtalas misstänkt för dråp. — Det här får konsekvenser för allas vårt arbete, säger Gunilla George, vice ordförande för Vårdförbundets sektion Karolinska Solna.

1 februari 2010

Det var i mars 2009 som barnläkaren greps misstänkt för att ha dödat ett spädbarn med höga doser narkosmedel. I dag klockan 14.00 meddelades att chefsåklagare Peter Claeson åtalar läkaren för dråp.

Läkaren misstänks för att medvetet ha berövat flickan livet genom att injicera höga halter morfin och narkosmedel hösten 2008. Utredningen har varit lång, mycket uppmärksammad och påfrestande för all personal. Inte minst eftersom fler fall av misstänkt felbehandling vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, ALB, har uppmärksammats i medierna.

Personalen svävar i ovisshet

Vårdförbundets Gunilla George menar att oavsett om fallet med barnläkaren hade gått till åtal eller inte innebär dagens besked att all personal hamnar i ett stort vaccum.

– Det blir en stress i att ständigt vara granskad och många obesvarade frågor finns kvar. Man frågar sig varför just det här ledde till åtal, säger hon.

Personalen hamnar i ständiga funderingar om ”gör vi rätt nu?” och risken är att man till exempel inte vågar sedera eller ge lika mycket smärtlindring som man annars hade gjort.

Högre lön på andra arbetsplatser 

Gunilla George tycker att arbetsgivaren har stöttat på ett bra sätt under den turbulenta tiden. Däremot anser Vårdförbundet att arbetsgivaren generellt måste bli bättre på att behålla exempelvis sina specialistutbildade sjuksköterskor för att kvalitetssäkra vården.

– För oss i facket är lönen en stor fråga. Om du kan få jobba dagtid inom öppenvården och få mer betalt är det ett av skälen till att man slutar på ALB, säger Gunilla George.

Hon vill också att arbetsgivaren ska göra mer för att underlätta för sjuksköterskorna att specialistutbilda sig.

Sjuksköterskor har lämnat ALB

Hittills har det dock inte skett något strömhopp från ALB utan personalomsättningen är jämförbar med exempelvis Karolinska universitetssjukhuset, enligt Gunilla George.

– När det privata barnsjukhuset Martina öppnade var det några från ALB som gick dit. Men det hänger mer ihop med den allmänna arbetsmiljön på ALB och den slimmade organisationen, än det här åtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida