Ätande

Ätande

Nutritionsstöd till patienter med cancersjukdom och som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Ylva Orrevall. Baxter medical AB 2010. Beställs genom: marie_backman@baxter.com, ISBN 978-91-633-7449-4

5 januari 2011

Kanske ska alla patienter med cancersjukdom i palliativ hemsjukvård utredas ordentligt redan när de skrivs in i hemsjukvården. Tanken har slagit dietisten Ylva Orrevall efter att ha konstaterat att två tredjedelar av dem riskerar undernäring. ?

Svårt cancersjuka patienter får ofta svårt att äta. Aptiten försvinner, de mår illa och får svårt att svälja. Hela matsituationen blir påfrestande och kan kännas som ett hot om att den sjuke ska svälta ihjäl. En del i avhandlingsarbetet, som boken bygger på, handlar om att patienter erbjöds parenteral nutrition, vilket blev en lättnad för många. Det minskade pressen och stressen runt hela matsituationen. Patienterna kunde fortsätta att äta vanlig mat, men bara så mycket de klarade av utan att pressa sig, och närstående kunde slappna av. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida