Åtgärder krävs för att motverka självmord bland äldre

Åtgärder krävs för att motverka självmord bland äldre
Män över 80 har de högsta självmordstalen i Sverige. Forskning visar att mer uppmärksamhet krävs runt äldres psykiska hälsa och alkoholproblem. Arkivbild: Colourbox

Män över 80 har de högsta självmordstalen i Sverige. Forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att mer uppmärksamhet krävs runt äldres psykiska hälsa och att vården måste bli bättre på att tidigt upptäcka riskfaktorer.

8 februari 2012

Varje år görs cirka 15 000 självmorsdsförsök i Sverige, varav cirka 1 500 fullbordas. Även om flest självmordsförsök finns i åldersgrupperna 10 till 29 år är antalet med dödlig utgång högst bland män som är 80 år eller äldre. Ungefär 45 per 100 000 i denna åldersgrupp tar sitt liv.

Doktoranden Stefan Wiktorsson, sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin, har en avhandling studerat 103 äldre personer som vårdats för självmordsförsök.

Mer än hälften av de äldre som ingick i studien hade tidigare behandlats för psykiatriska problem och närmare 70 procent hade vid tiden för självmordsförsöket en klinisk depression, vilket kan jämföras med bara 6 procent i kontrollgruppen. Även mildare former av depression medför ökad risk för självmord.

Personlighet avgörande

Personligheten spelar en avgörande roll i sammanhanget. Ensamhet fördubblar risken för självmordsförsök, medan en känsla av sammanhang och mening är viktigt för att bli depressionsfri. En annan stark riskfaktor är tidigare eller pågående alkoholproblematik.

Slutsatsen är att äldre som gjort självmordsförsök är en mycket sårbar grupp. Stefan Wiktorsson anser att vården måste bli bättre på att tidigt upptäcka riskfaktorer.

Tidig upptäckt viktigt

– Tidig upptäckt och adekvat behandling av depressions- och alkoholproblematik är viktiga preventiva åtgärder, både inom primärvården och psykiatrin. Om äldre kände en större social delaktighet skulle risken för självmordshandlingar sannolikt minska, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida