Att ta kontroll

Att ta kontroll

Åter till kontrollerat drickande — en handbok för kliniker?Anders Hammarberg & Sara Wallhed Finn?Studentlitteratur 2015www.studentlitteratur.se??

Boken vänder sig till professioner som möter personer med alkoholproblem. Den handlar om att erbjuda behandling som gör det möjligt att ta kontrollen över sitt drickande — utan att helt avstå. Författarna, som är beteendevetare och psykolog, delar inte uppfattningen att den som har haft alkoholproblem inte kan lära sig att dricka kontrollerat och hänvisar till forskning som visar att man kan vara mer eller mindre beroende. ?

Många med beroendeproblematik söker inte hjälp, kanske kan möjligheten till kontrollerat drickande öka motivationen? Skäl som talar för sådan behandling är, enligt författarna, bland annat att metoder för kontrollerat drickande förändrar alkoholkonsumtionen lika mycket som metoder inriktade på helnykterhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida