Avancerad specialistutbildning ny karriärväg för kirurgsjuksköterskor

Avancerad specialistutbildning ny karriärväg för kirurgsjuksköterskor
Genom att de nya sjuksköterskorna kan ta ronder, bedöma provsvar, ordinera tillsatser i dropp med mera, spar man tid och patienterna slipper vänta på doktorn, som i sin tur kan ägna mer tid åt kirurgi. Arkivbild: Colourbox

Om ett par veckor börjar en ny utbildning till avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi vid Linköpings universitet. När de 14 kirurgsjuksköterskorna är färdigutbildade om två år kommer de att få nya arbetsuppgifter och utökade befogenheter på sina arbetsplatser.

13 januari 2012

Efter den tvååriga masterutbildningen ska sjuksköterskorna ha fått utökad medicinskt kompetens och bland annat kunna ta ansvar för ronder, in- och utskrivning av patienter, skriva röntgenremisser och bedöma provsvar.

– Det blir en effektivare organisation och kommer att höja vårdkvaliteten för patienterna, säger sjuksköterskan Pia Yngman-Uhlin, som är universitetslektor och kursansvarig vid Linköpings universitet.

Nurse Practitioner förebild

Utbildningen, som ges på distans vid Linköpings universitet, är framtagen i samarbete med kirurgklinikerna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Linköpings universitetssjukhus samt sjukhusen i Norrköping, Jönköping, Värnamo och Västervik.

Förebilden är den utbildning till Nurse Practitioners, NP, som finns i USA.

– Vi har varit över till Penn University i Philadephia och studerat hur de har lagt upp utbildningen och vi kommer att ha ett fortsatt samarbete med dem med bland annat videokonferenser, berättar Pia Yngman-Uhlin.

Nytt fokus för masterutbildning

Hon ser det här som ett nytt och viktigt spår när det gäller masterutbildning för specialistsjuksköterskor.

– Den som har velat ta en masterexamen som sjuksköterska tidigare har hamnat längre bort från själva vården och oftast gått vidare med forskning och utbildning. Här blir man kvar och använder sina kunskaper i den dagliga verksamheten.

Eftersom det är verksamhetschefer och ledningsgrupper som har efterfrågat och varit med och startat den nya utbildningen så är hon övertygad om att det kommer att skapas speciella utrymmen i organisationerna för dem som nu går kursen.

Utökad kompetens ska ge mer lön

– Lönen har också diskuterats och det har kommit signaler från arbetsgivarna att eftersom det här handlar om en kompetenshöjning och ett utökat ansvar ska det ge högre lön, säger Pia Yngman-Uhlin.

Claes Juhlin är verksamhetschef för kirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala och har varit en av de drivande krafterna bakom den nya utbildningen. Han ser att det finns ett stort behov av högspecialiserade sjuksköterskor som kan ta större ansvar på mottagningar eller vårdavdelningar.

– Den nya kompetensen är efterlängtad och kommer att förbättra vården för patienterna, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida