Bättre planering av operationer sänker kostnader

Bättre planering av operationer sänker kostnader
Hur ska operationerna planeras för att utnyttja resurserna bäst? Foto: Ted Fahn

Det går att göra stora förbättringar när det gäller planeringen av både akuta och planerade operationer. Förbättringar som sparar både tid och pengar.

Vid Blekinge tekniska högskola lade doktoranden Marie Persson i går fram sin avhandling om hur man med kan använda sig av olika metoder för kostnadsbesparingar.

Operation är en av de dyraste verksamheterna inom sjukvården och därför måste den planeras noga för att man ska kunna utnyttja resurserna maximalt. Men mycket kan slå fel när operationer tar längre tid än väntat, patienter avbokas i sista stund eller komplikationer uppstår som kräver extra resurser.

I sin forskning har Marie Persson undersökt hur man med olika metoder kan förbättra planeringen av operationsverksamheten för att öka tillgängligheten, maximera resursutnyttjande och minimera antalet avbokningar.

Det handlar om att använda sig av olika metoder som simulering, optimering och så kallad data mining för att planera hur tillgängliga resurser kan användas i förhållande till patientremisserna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida