Bemötande

Det räcker inte att vara snäll?Ulla Holm?Natur och kultur 2009?www.nok.se?isbn 978-91-27-11770-9??

25 februari 2010

Hur bemöter jag en krävande och provocerande patient? Hur hanterar jag känslor av otillräcklighet? Vad är empatioch går det att utveckla den förmågan? Psykologen och psykoterapeuten Ulla Holm belyser vad som skiljer den professionella hjälparen från amatören. ?

Boken riktar sig bland annat till studerande och redan yrkesverksamma inom vården. Denna andra utgåva innehåller ny forskning och många exempel på patientbemötande. SA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida