Bemötande är extra viktigt för utbränd

30 november 2007

Sjuksköterskan och författaren Anita Holm har skrivit en handbok för utbrända. Hon har själv varit utbränd och i boken Åter i balans skriver hon bland annat om hur viktigt det är att bli trodd och att mötas med empati – inte minst av vårdpersonal. Bemötande har större betydelse för den som är utbränd än för andra, anser hon. Boken ges ut på Liber förlag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida