Bemötandet lika viktigt som rehabiliteringen

Ett bra bemötande kan vara lika viktigt som själva rehabiliteringen för att patienten ska kunna börja jobba igen. Det framgår i en ny kunskapsöversikt om utanförskap.

Utanförskap är ett luddigt begrepp som kan laddas med olika betydelser, inte minst inom politiken. Den kanske största gruppen utgörs av landets mer än 500 000 förtidspensionerade och 55 000 långtidssjukskrivna och i en ny kunskapsöversikt från Fas, forskningsrådet för arbetslivs och socialvetenskap, diskuteras hur deras utanförskap kan brytas. Inte minst av ekonomiska skäl, förtidspensioneringar och sjukskrivningar kostar samhället lika mycket pengar som hela hälso– och sjukvården om man räknar bort läkemedelsersättningarna.

Bemötandet väcker starka känslor

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid Karolinska institutet, har bland annat tittat på vad som främjar tillfrisknande och återgång i arbete. Det visade sig att bemötandet inom vården och inom Försäkringskassan var en viktig faktor, till och med lika viktig som själva rehabiliteringsåtgärderna.

– Det här är väldigt starka känslor, även om sånt som hade hänt för tio år sedan, säger Kristina Alexanderson i kunskapsöversikten.

Viktigast är att bli trodd i sin arbetsförmåga, att bli behandlad med respekt och att bli lyssnad på. Det är också viktigt att vårdpersonal faktiskt besvarar patienternas frågor och behandlar dem med respekt.

Ändrad syn på sjukskrivningar

De senare åren har det skett något av ett paradigmskifte i synen på sjukskrivningar, inte minst sedan de nya riktlinjerna kom 2008. Från att ha sjukskrivit för att ”det är bra för patienten” eller för att ”patienten vill det”, har baksidorna med att gå hemma länge lyfts fram allt mer samtidigt som det betonas att sjukskrivningen är en del i av en behandling.

Många patienter är nöjda

En majoritet av patienterna är faktiskt nöjda med det bemötande som de får i vården, omsorgen och hos Försäkringskassan.
– Det är kombinationen av vårdinsats och bra bemötande som ger positiva resultat. Därför borde det vara en del av behandlingen hur man stärker individens egen kraft, säger Kenneth Abrahamsson, programchef vid Fas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida