ICN 2019 Singapore

Bevisen stärks: Antalet sjuksköterskor är avgörande

Bevisen stärks: Antalet sjuksköterskor är avgörande
– Det är dags att det händer något nu när det gäller sjuksköterskebemanningen, vi har redan tillräckligt med forskning som visar hur avgörande det är, säger Linda Aiken som talade vid ICN:s kongress i Singapore. Foto: Leni Weilenmann.

Minskad dödlighet, färre komplikationer och färre återinskrivningar på sjukhus. Det som krävs är tillräcklig bemanning med sjuksköterskor. Forskaren Linda Aiken visar det i land efter land.

Professor Linda Aiken från USA har kunnat visa i en rad studier från alla världsdelar och i olika vårdsammanhang, att med fler sjuksköterskor i vårdpersonalen, och med färre antal patienter att ansvara för per sjuksköterska, blir förbättras patientsäkerheten kraftigt.

Det gäller minskad mortalitet, färre komplikationer och färre återinskrivningar på sjukhus. Men även att patienterna blir mer nöjda med vården överlag i utvärderingar efter vårtiden, och att sjuksköterskorna själva trivs bättre och blir mindre utbrända.

På sjuksköterskornas världskongress i Singapore presenterade hon sina senaste resultat från Irland och Australien tillsammans med Matthew Mc Hugh, båda professorer vid Pennsylvanias universitet i USA.

Högst fyra patienter per sjuksköterska

Den australiensiska delstaten Queensland införde utifrån Linda Aikens evidens om säker sjuksköterskebemanning nyckeltal för hur många patienter en sjuksköterska högst får ansvara för på 27 offentligt drivna sjukhus. Det innebar högst 4 patienter per sjuksköterska under dag- och kvällsskift och sju patienter på nattskift.

– Innan dess varierade det mycket mellan sjukhusen. Då visade studierna att för varje extra patient en sjuksköterska tog hand om var det 12 procent ökad risk för dödsfall och 32 procent högre risk för dålig vårdkvalitet, säger Matthew Mc Hugh.

I utvärderingen efter två år med lägre antal patienter per sjuksköterska har forskarna räknat ut att 145 dödsfall och över 29 000 sjukhusdagar har kunnat undvikas på grund av färre komplikationer och återinskrivnigar.

Sparar också pengar

– Om vi skulle räkna om hälsovinster, färre återinskrivningar och minskad antal utbrändhet till pengar motsvarar det 20 miljoner dollar. Det är svårt att argumentera emot säkra bemanningstal när man hör det, säger Matthew McHugh.

Linda Aiken har under de senaste 20 åren forskat om hur sjuksköterskebemanning påverkar patientsäkerheten och även sjuksköterskors hälsa vad gäller utbrändhet, även i stora internationella studier, som RN4cast. Hon tycker att det minsta och kanske viktigaste som ländernas beslutsfattare för hälso- och sjukvård kan göra är att sätta sig in i hur väl, eller ofta dåligt, bemannade olika sjukhus är.

– Om de sedan väljer modellen som det bäst bemannade sjukhuset har finns stora vinster att göra. Det är dags att det händer något nu, forskning har vi redan, nu behövs förändring.

Tusentals dödsfall kan undvikas

Hon berättar om när hon träffade Chiles hälsominister och frågade om denne kände till hur olika sjukhusen var bemannade i Chile med sjuksköterskor.

– Det gjorde han inte. Inte heller hur mycket högre mortaliteten var på de sjukhus där sjuksköterskorna ansvarade för flest antal patienter. Jag berättade att om de kunde ha tillräckligt med sjuksköterskor så att varje sjukskötereska högst ansvarade för 12 patienter skulle de undvika 667 dödsfall i landet under ett år.

Om de i stället ansvarade för maximalt 8 patienter skulle Chile på sina sjukhus kunna undvika 2 762 personers dödsfall, visar Linda Aikens beräkningar.

Några av hennes tidigare studier visar vad som hände när Kalifornien lagstadgade om att ingen sjuksköterska fick ansvara för fler än 5 patienter under några omständigheter.

– Allt vi mätte blev bättre i vården. De första tre åren kunde 440 dödsfall efter kirurgiska ingrepp undvikas tack vare den nya tätare sjuksköterskebemanningen.

Inga problem att rekrytera

Linda Aiken är van vid att hennes forskning ifrågasätts då politiker, regionchefer och sjukhuschefer i alla länder, liksom Sverige, ofta är ovilliga att satsa på sjukskötersketäthet på grund av kostnader.

– Sjukhusen i Kalifornien fick inga extra pengar till reformen, men klarade den ändå, och inget sjukhus behövde stänga. Vad som än sägs, så går det inte att argumentera emot den framgång med säkrare vård som Kalifornien haft då de reglerade sjuksköterskebemanningen.

Hon hävdar att man i Kalifornien också lyckades rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor.

– Studierna visar att sjuksköterskorna kände sig tillfredsställda med sitt arbete. Vi såg också att pensionerade sjuksköterskor gick in och arbetade när arbetsmiljön blev bättre, och att sjuksköterskor kom från andra stater.

ICN 2019 i Singapore

  • Internationella sjuksköterskeorganisationen, International council of nurses, ICN, har kongress varannat år. Organisationen har 130 medlemsländer.
  • I fredas startade forskningskonferensen som samlar över 5 300 sjuksköterskor från hela världen.
  • Kongressen avslutades i går, måndag.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida